IMPACT 111 foto: Hit (101)

Posted on
Op een mooie lentedag in 2019 hoor ik twee harde knallen op mijn raam. Ik doe de deur open en zie deze twee volgels. De een erg versuft maar in leven, de ander heeft het niet overleefd. That’s l;ife, zelfde omstandigheden, maar het muntje kan twee kanten op vallen. 
102. Nederland. photo Mischa Veldhuis
I have noticed that even people who claim everything is predetermined and that we can do nothing to change it, look before they cross the road.” – Stephen Hawking
Digiprove sealCopyright beveiligd door Digiprove © 2020 m v